The Royal Cody Ghent Rifle Club Over de club

Cody-kring (1895)

In 1895, nodigt Mevrouw Lenka, directrice van het vaste circus te Gent, "De Hippodroom" of ook "De Drie Sleutels" genoemd, gevestigd rond het Sint Amandsplein Kattenberg en St-Amandsstraat ), The King of Cowboys Samuel Franklin Cody met zijn familie uit om op te treden als eregasten in haar circus (20-28 maart 1895). De act met scherpschutterij als hoofdthema moet bijzondere bijval gekend hebben want op 1 juni 1895 stichten enkele Gentse schutters onze Cody Club.

Samuel Franklin Cody (oorspronkelijke naam Cowdery )is een Amerikaanse avonturier die tijdens zijn jeugd opgroeide tussen cowboys die hem leerde schieten, paardrijden en overleven in het Wilde Westen. Hij laat zijn naam veranderen in Cody, zo sticht hij verwarring met de echte" Buffalo Bill", William Cody, om zichzelf te promoten als showbusiness artiest. Hij toert in Amerika en Europa met zijn show.Tijdens zijn verblijf in Europa krijgt zijn echtgenote Maud Maria Lee een ernstig ongeval en keert alleen terug naar Amerika.

Cody zet zijn showbusiness verder met zijn vriendin Lela Blackburn Davis en haar 3 kinderen. Op 17 september 1895 schenkt ze te Basel, Cody een zoon die ze Samuel Franklin Leslie Cody zullen noemen. Later begint Cody zich te interesseren in de luchtvaart en wordt een van de belangrijkste luchtvaart pioniers van Groot Brittannië. Op 16 mei 1908 maakt hij op Engelse bodem als eerste een vlucht met een gemotoriseerd toestel. In de daaropvolgende jaren weet Cody heel prijzen in de wacht te slepen (De Michelin Cup, Circuit of Britain, de Military Trials Biplane enz.). Op donderdag 7 augustus 1913 loopt het echter verkeerd af. Tijdens een oefenvlucht breekt het vliegtuig en Cody, samen met zijn passagier, overleven de crash niet. Cody is de enige burger in Engeland die met militaire eer begraven wordt en die op de militaire begraafplaats te Aldershot een vrij imposant graf krijgt. Zijn enige zoon Leslie gaat in dienst bij het 41ste squadron van het Royal Flying Corps (RFC). Op 23 januari 1917 zal hij tijdens een luchtgevecht boven Boezinge neergeschoten worden door Kampfflieger Lt. von Bülow. Leslie ligt begraven te Zillebeke op China Wall, Perth Cemetry.

Royal Cody Club (1926) - RCC

De toekenning tot "Koninklijke Maatschappij" (Societé Royale), voor de Cody Club (een andere benaming van de Cody-kring), is toegestaan op 29 december 1926. De club gaat vanaf dan door het leven als de Royal Cody Club (RCC).

Ghent Rifle Club (1960) - GRC

In het Belgische Staatsblad van 22 december 1960 onder nr. 4841 staat de oprichting van de VZW Ghent Rifle Club vermeld. De VZW is opgericht op 2 december 1960 en is een vereniging die al doel heeft het beoefenen van de schietsport.

Royal Cody Ghent Rifle Club (1969) - RCGRC

Op de Algemene Vergadering van 4 januari 1965, van de Ghent Rifle Club, wordt een nieuw bestuur aangesteld. In de notulen van deze vergadering staat een belangrijke zin: "Dat de voorziene statuutwijzigingen hoofdzakelijk voorzien zijn om dangerenen van praktische aard en verder in verband met de versmelting met de Royal Cody Club." Op 10 april 1969 is het dan zo ver: door het feit dat de "Royal Cody Club" kon prat gaan op een Koninklijke titel en "Ghent Rifle Club" met zijn rifle zat, besloot men de schutters van beide clubs te verenigen onder de benaming THE ROYAL CODY GHENT RIFLE CLUB.

Maatschappelijke Zetel: Vennenbos 2, 9840 De Pinte

Schietstand De Pintelaan 260, 9000 Gent

Secretariaat De Pintelaan 260, 9000 Gent

Aansluitingsnummer VSK 09 - 020

Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) RPR Gent - 0409.704.640

Getuigschrift "Erkenning schietstand" dd° 19 juni 2001 nr. 13/4/2001/23

Indeling volgens de Vlarem II - wetgeving Gesloten schietstand van de categorie A met afwijking aan art. 5.32.7.2.1 §2 van titel II van het Vlarem (voor wat schieten betreft met lange wapens zwaar kaliber) bij besluit van de Vlaamse Minister voor Leefmilieu dd° 08.12.2005 nr. AMV/94770/1002.

Voorzitter: Jan VAN der ELST

Secretaris: Jan Van Cauwenbergh

Penningmeester: Dirk Vande Papeliere

Jan Van der Elst

Voorzitter

Dirk Vande Papeliere

Penningmeester

Organisaties

Jan Van Cauwenbergh

Secretaris

Willy Cleemput

Infrastructuur schietstand

Verantwoordelijke cafetaria

Monique Van Heesvelde

Dagelijks secretariaat

Event Manager

Administratie clubwedstrijden

Christian Buyle

Verantw. lange wapens

De statuten van de Codyclub zijn hier te bekijken.

Toegelaten kalibers:

Lange wapens - Kalibers toegelaten Lange wapens - Kalibers niet toegelaten
5,6 X 52 R Savage
7,65 X 53 Argentijnse Mauser
5,6 X 50 Mag.
pt 378 Weath. Mag.
5,6 X 57
8 X 51
5,6 X 50 R. Mag.
pt 44 Magnum
5,6 X57 R
8 X 56 R
7 X 64
pt 404 Rimless
6 mm BR
8 X 57 IR
7mm Rem. Mag.
pt 416 Rem. Mag.
6 mm Remington
8 X 57 IRS
8 X 57 IS
pt 416 Rigby
6 PPC
8 X 57 J
8 X 60 S
pt 425 Westley Rich
6 X 47
8 x 57 JRS
8 X 64 S
6 X 62 Freres
8 X 57 R 360
8 X 68 S
pt 45 Blaser
6 X 62 R Freres
8 X 58 R
8 X 75 RS
pt 450 Marlin
6 X 70 R
8 X 72 R
9,3 X 62
pt 458 Lott
6,5 Carcano
pt 17 Rem.
9,3 X 64
pt 458 Win.Mag.
6,5X47 Lapua
pt 22 - 250
9,3 X 72 R
pt 460 Weath. Mag.
6,5 X 54 M. Sch.
pt 22 Hornet
9,3 X 74 R
pt 470 Nitro Express
6,5 X 55
pt 222 Remington
pt 222 Rem. Mag.
pt 500 Black Power
6,5 X 57
pt 223 Remington (5,56 X 65)
pt 240 Weatherby Mag.
pt 500 Jeffery
6,5 X 57 R
pt 243 Winchester
pt 257 Weatherby Mag.
pt 500 Nitro Express
6,5 X 58 R
pt 25 - 06 Remington
pt 270 Weath. Mag.
pt 500/416
6,5 X 65
pt 260 Remington
pt 270 WSM
pt 500/pt 465 Nitro Expr
6,5 X 65 R
pt 270 Winchester
pt 30 R Blaser.
pt 577 Nitro Express
6,5 X 68
pt 280 Remington
pt 30 WSM
pt 600 Nitro Express
6,5 X 70 R
pt 30 Carabine
pt 300 Weath. Mag
pt 700 Nitro Express
7 mm 08 Rem
pt 300 savage
pt 300 Wing Mag
7 X 57
pt 303 British
pt 30-06 Springfield
7 X 57 R
pt 30-30
pt 30-378 Wetherby
7 X 65 R
pt 307
pt 338 Win. Mag.
7,5 X 55
pt 308 Winchester (7,62 X 51)
pt 338-378 Weath
7,62 Russian
pt 38-55
pt 35 Whelen
7,62 X 39
pt 44-40 Winchester
pt 375 Flangsh. M.
7,62 X 51 NATO
pt 444 Marlin
pt 375 H.& h. Mag
7,62 X 54R
pt 45/70 Government
pt 375 H.& h. Mag
Woensdagen 2e en 4e (schiet)woensdag van de maand, m.u.v. de vakantieperiodes
17u00 - 19u00 = lijnen 100m Lange wapens / zwaar kaliber
19u00 - 21u00 = lijnen 50m Lange wapens / klein kaliber (alle pt 22)
17u00 - 21u00 Korte wapens en luchtdrukwapens
Vrijdagen Elke (schiet)vrijdag van de maand
15u00 - 19u00 = lijnen 50m Lange wapens / klein kaliber (alle pt 22)
15u00 - 19u00 Korte wapens en luchtdrukwapens
Zaterdagen 1e (schiet)zaterdag van de maand
9u30 - 12u00 = lijnen 25m Snelvuur "Duel"-stand
14u00 - 16u00 = lijnen 100m Lever action
14u00 - 19u00 Korte wapens en luchtdrukwapens
Alle andere (schiet)zaterdagen van de maand
9u30 - 12u00 = lijnen 25m Snelvuur "Duel"-stand
14u00- 19u00 = lijnen 100m Lange wapens / zwaar kaliber
14u00 - 19u00 Korte wapens en luchtdrukwapens
Zondagen Elke (schiet)zondag van de maand
09u00 - 13u00 = lijnen 50m Lange wapens / klein kaliber (alle pt 22)
09u00 - 13u00 Korte wapens en luchtdrukwapens

Lid worden van een schietvereniging verloopt in een aantal stappen waaronder enkele opgelegd door de wetgever. Kandidaat leden kunnen zich steeds in de schietstand van de Royal Cody Ghent Rifle Club vzw aanmelden, elke zondag tussen 10u00 en 12u00. Gelieve op voorhand een afspraak te maken via e-mail

Wat breng je best mee?

  1. Een recent uittreksel uit het strafregister (max 3 maanden oud).
  2. Een recente pasfoto (kleur).
  3. Indien je in het bezit bent van een sportschutterslicentie, een kopie.
  4. Indien je reeds aangesloten bent bij een schietsportfederatie, een kopie van de aansluitingskaart.